Megalodon

Megalodon, Carcharodon megalodon, Megalodon - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Megalodon_tooth_with_great_white_sharks_teeth-3-2.jpg
Megalodon - žralok bílý: porovnání zubů
Megalodon, Carcharodon megalodon, Megalodon - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Megalodon_scale.svg
Megalodon - porovnání žraloků

Česky :

Megalodon

Latinsky :

Carcharodon megalodon

Anglicky :

Megalodon

Další názvy :

Žralok megalodon

Popsal :

Agassiz, 1843

Délka :

Až 30 m, spíše však 12–18 m.

Výskyt :

Obýval nejspíše všechny oceány své doby. Vyskytoval se v teplých zeměpisných šířkách, ale běžně i v mírném pásu. Dle fáze životního cyklu obýval megalodon určitou část oceánu, resp. očekává se, že blíže břehu žili mladší a menší jedinci a dále od břehu ve vodách volného moře žili velcí dospělí jedinci.

Potrava :

Živil se velkými savci (velrybami a dugongy) a obrovskými mořskými želvami. Lovil i kostnaté ryby a menší druhy žraloků. Je pravděpodobné, že se u megalodona vyskytoval i kanibalismus.

Hmotnost :

Přes 30 tun.

Popis :

Megalodon je vyhynulým druhem žraloka. Jeho název vychází ze starořečtiny a znamená "velký zub". Ač je řazen do stejného rodu Carcharodon jako žralok bílý (Carcharodon carcharias), zvláště na základě velmi podobných zubů, pravděpodobně nebude jeho nejbližším příbuzným. Někteří ho tak řadí samostatně do vlastní rodu, jako Carcharocles megalodon. Hlavními pozůstatky po megalodonovi, které máme k dispozici, jsou jeho fosilní zuby. Již podstatně méně se nachází fosilní části jeho páteře. Jméno dostal díky svým obrovským zubům, které mohou mít přes 18 cm. Zub megalodona je podobný zubu žraloka bílého a i při rekonstrukci podoby jeho těla se uvažuje o větším, robustnějším žraloku bílém, avšak i největší zub žraloka bílého nemá více jak 6–7 cm. Tělo měl delší více jak třikrát oproti dnes žijícímu žraloku bílému. Masivní zub megalodona má trojúhelníkový tvar, jemné ozubení na krajích a prostřední část zubu je širší oproti zubu žraloka bílého, který se při porovnání jeví jako plochý. To mu přisuzuje titul největšího zubu mezi všemi známými žraloky. Byl tak jedním z největších a nejnebezpečnějších dravců mezi obratlovci. Čelist byla až 3 metry široká. Při stejné délce jako u velryb se odhaduje nižší hmotnost megalodona. V oblastech, kde žil, vytlačoval menší konkurenční predátory. Díky jeho fascinujícím rozměrům a nebezpečnosti, které dnešní žraloci ani zdaleka nedosahují, se stal i námětem až hororových filmů, v nichž se autoři snaží navodit dojem, že stále žije mezi námi. Žralok megalodon vymřel zhruba před 1,5–2 miliony let. V současnosti je největším žralokem žralok obrovský (Rhincodon typus), který dosahuje běžně i 10 metrů.

Rozmnožování :

Žralok megalodon rodil nejspíše 1 živé mládě, které mohlo při narození měřit 2–4 metry. K rození mláďat vyhledával pobřežní teplé oblasti bohaté na potravu. Mladí megalodoni lovili ryby, mořské želvy a mořské savce. Dle nalezených fosilních koster některých kytovců se známkami útoky žraloka se má za to, že si malý megalodon troufal i na kořist větší, než byl on sám.
© Jan ŠebíkPočet komentářů k tomuto článku : 4

cottel  - 11.02.2022 - 04:43:26
Dnes již řazen do rodu Carcharocles. Latinsky tedy Carcharocles megalodon. 

portl  - 18.01.2019 - 13:51:58
to není pravda je to super žralok 

hledačka pravdy  - 16.07.2015 - 10:30:19
pardon že tam občas v tom komentáři není jedno písmenko nefunguje mi moc klávesnice :) 

hledačka pravdy  - 16.07.2015 - 10:27:58
hm nechtěla bych ho potkat ale zhledem k tomu že vymřel před 1,5-2 miliony let tak máme štěstí že už nežije :) 
© 2008 Zivazeme.cz | Validní: XHTML & CSS | Zásady ochrany osobních údajů | Všechna práva vyhrazena